محمدرضا شجریان کار عمل

با من صنما دل دل دل
یک دله کن با من صنما
دل دل دل یک دله کن
گر سر ننهم آنگه آنگه گله کن

مجنون شده ام مجنون شده ام از بهر خدا

زان زلف خوشت جان یک سلسله کن

ترانه بسیار قشنگ استاد محمدرضا شجریان به نام کار عمل در  دستگاه راست پنجگاه با کیفیت عالی ۳۲۰ + متن

Very Beautiful Music of Mohammadreza Shajarian called Kare Amal in RastPanjgah with 320 Quality + Lyrics

دانلود محمدرضا شجریان - کار عمل

متن ترانه محمدرضا شجریان کار عمل

با من صنما دل دل دل یك دله كن با من صنما دل دل دل یك دله كن دل دل دل یك دله كن گر سر ننهم آنگه آنگه گله كن گر سر ننهم آنگه آنگه گله كن با من صنما دل دل دل یك دله كن با من صنما دل دل دل یك دله كن دل دل دل یك دله كن گر سر ننهم آنگه آنگه گله كن مجنون شده ام مجنون شده ام از بهر خدا مجنون شده ام مجنون شده ام از بهر خدا زان زلف خوشت جان یك سلسله كن با من صنما دل دل دل یك دله كن گر سر ننهم آنگه آنگه گله كن مجنون شده ام مجنون شده ام از بهر خدا مجنون شده ام مجنون شده ام از بهر خدا زان زلف خوشت جان یك سلسله كن ای مطرب دل زان نغمه ی خوش زان نغمه ی خوش ای مطرب دل زان نغمه ی خوش زان نغمه ی خوش این مغز مرا پر مشغله كن پر مشغله كن ای مطرب دل زان نغمه ی خوش زان نغمه ی خوش این مغز مرا پر مشغله كن پر مشغله كن سی پاره به كف در چله شدی سی پاره به كف در چله شدی سی پاره منم ترك چله كن سی پاره به كف در چله شدی سی پاره به كف در چله شدی سی پاره منم ترك چله كن ای مطرب دل زان نغمه ی خوش زان نغمه ی خوش این مغز مرا پر مشغله كن پر مشغله كن ای موسی جان چوپان شده ای ای موسی جان چوپان شده ای بر تور و بر آ ترك گله كن ای موسی جان چوپان شده ای ای موسی جان چوپان شده ای بر تور و بر آ ترك گله كن ای مطرب دل زان نغمه ی خوش زان نغمه ی خوش این مغز مرا پر مشغله كن پر مشغله كن با من صنما دل دل دل یك دله كن گر سر ننهم آنگه آنگه گله كن مجنون شده ام مجنون شده ام از بهر خدا مجنون شده ام مجنون شده ام از بهر خدا زان زلف خوشت جان یك سلسله كن با من صنما یك دله كن گر سر ننهم آنگه آنگه گله كن گر سر ننهم آنگه گله كن مجنون شده ام مجنون شده ام از بهر خدا زان زلف خوشت جان یك سلسله كن زان زلف خوشت یك سلسله كن ای مطرب دل زان نغمه ی خوش این مغز مرا پر مشغله كن پر مشغله كن

دانلود همه آهنگ‌های محمدرضا شجریان
به اشتراک بگذارید

دانلود محمدرضا شجریان – کار عمل

دیدگاه ها

نظر شما چیه؟