دانلود آهنگ حبیب  به نام شب سیاه

Download  Song By Habib Called Shabe Siah

دانلود حبیب - شب سیاه

پخش آنلاین حبیب – شب سیاه

متن ترانه حبیب – شب سیاه

بیا که این شب سیاه خیمه زده به کوچه ها برای فتح روشنی برای غصب لحظه ها بیا که دیو قصه ها مرا ببردگی کشید بیتو دراین دیار غم فصل فسردنم رسید بیا بیا که شاعری بی تو نداره رونقی چگونه شاعری کنم در این هوای بیکسی بیا بیا که شاعری بی تو نداره رونقی چگونه شاعری کنم در این هوای لعنتی بیا که این هوای بد شکنجه میدهد مرا فضای سردو بیرمق ببند میکشد مرا بیا که این همه سکون رسم مسافری نبود رفتن تازه پیش دل رفتن اخری نبود رفتن اخری نبود بیا بیا که شاعری بی تو نداره رونقی چگونه شاعری کنم در این هوای بی کسی بیا بیا که شاعری بی تو نداره رونقی چگونه شاعری کنم در این هوای لعنتی بیا که بودنت مرا جرئت شاعری دهد صدای شعر خواندن من بگوش عاشقان رسد بیا که عشق پاک تو قدرت قلب من شود بقلب نیمه مرده ام جان دوباره ای دهد جان دوباره ای دهد بیا بیا که شاعری بی تو نداره رونقی چگونه شاعری کنم در این هوای بی کسی بیا بیا که شاعری بی تو نداره رونقی چگونه شاعری کنم در این هوای لعنتی بیا که این هوای بد شکنجه میدهد مرا فضای سردو بیرمق ببند میکشد مرا بیا که این همه سکون رسم مسافری نبود رفتن تازه پیش دل رفتن اخری نبود رفتن اخری نبود بیا بیا که شاعری بی تو نداره رونقی چگونه شاعری کنم در این هوای بی کسی بیا بیا که شاعری بی تو نداره رونقی چگونه شاعری کنم در این هوای لعنتی بیا که بودنت مرا جرعت شاعری دهد صدای شعر خواندن من بگوش عاشقان رسد بیا که عشق پاک تو قدرت قلب من شود بقلب نیمه مرده ام جان دوباره ای دهد بیا که عشق پاک تو قدرت قلب من شود بقلب نیمه مرده ام جان دوباره ای دهد