دانلود آهنگ جدید ایمان فلاح به نام جان یار

Download New Song by Iman Fallah Called Jane Yaar

دانلود ایمان فلاح - جان یار

متن ترانه ایمان فلاح – جان یار

مِرِه زَنجیر هاکِنین مِرِه زَنجیر هاکِنین بَر سَر بازار بَوِرین منو زنجیر ببندین وسط بازار ببرین هَرکی بوته وِه کیه هَرکی بوته وِه کیه بویین کِه مَجنون بیَمو هر کی گفته این کیه بگین که مجنون اومده عِشق لیلا رِه بَوین عِشق لیلا رِه بَوین با چِشم پِر خون بیمَو عشق لیلا رو ببین با چشم پر خون اومده اَمشو اَگر نی کیجا مِه دِل رِه وَرنی کیجا امشب اگر نیای دختر دل من از دست میره دختر مِن حال نِدارمِه کیجا عِشق تو دارمِه کیجا من حالم درست نیست دختر عاشق تو هستم دختر اَمشو اَگر نی کیجا مِه دِل رِه وَرنی کیجا امشب اگر نیای دختر دل من از دست میره دختر مِن حال نِدارمِه کیجا عِشق تو دارمِه کیجا من حالم درست نیست دختر عاشق تو هستم دختر خِداوَندا مِره خِداوَندا مِره ریکا چِه کِردی اَسیر هِمسایه کیجا چِه کِردی خدایا منو چرا پسر آفریدی اسیر دختر همسایه چرا کردی اَسیر هِمسایه اَسیر هِمسایه کیجا بَییمِه نَکِردمِه عاشقی رِسوا بَییمِه اسیر دختر همسایه شدم عاشقی نکردم رسوا شدم "جانه یار" تو مِره "جانه یار" تو مِره بیمار هاکردی جانه یار تو منو بیمار کردی مِه صَد سال عُمرِه یِک سال هاکردی صد سال عمر منو یک سال کردی خِروس نَخون مِره خِروس نَخون مِره بیچار هاکردی خروس دیگه نخون منو بیچاره کردی مِرِه فِکرُ و خیال یار هاکردی منو به یاد یارم انداختی حمید حمید دِروم !!! هِوا هِوایِ لارِه لَلِه وا رِه بیار لَلِه وا بی قِرارِه لَلِه وا رِه بیار لله وا بی قراره لله وا رو بیار بِهار مایِه هِوارِه لَلِه وا رِه بیار هوای بهار ماه هست لله وا رو بیار اَمشُو ماهُ و سِتارِه لَلِه وا رِه بیار امشب ماه و ستاره هست لله وا رو بیار مِه سَرزَمین شُماله لَلِه وا رِه بیار سرزمین من شماله لله وا رو بیار وِجین نِشاء چِه خارِه لَلِه وا رِه بیار مِه دِل تَنگِ مِه یارِه لَلِه وا رِه بیار دله من واسه یارم تنگ شده لله وا رو بیار مِه یار مِه جانِه مارِه لَلِه وا رِه بیار یار من مادر من هست لله وا رو بیار هِوا هِوایِ لارِه ... هوا هوای دله منه ... لَلِه وا بی قِرارِه ... لله وا بی قراره... بِهار مایِه هِوارِه لَلِه وا رِه بیار هوای بهار ماه هست لله وا رو بیار اَمشُو ماهُ و سِتارِه لَلِه وا رِه بیار امشب ماه و ستاره هست لله وا رو بیار مِه سَرزَمین شُماله لَلِه وا رِه بیار سرزمین من شماله لله وا رو بیار وِجین نِشاء چِه خارِه ایمان فلاح مِه دِل تَنگِ مِه یارِه لَلِه وا رِه بیار دله من واسه یارم تنگ شده لله وا رو بیار مِه یار مِه جانِه مارِه لَلِه وا رِه بیار یار من مادر من هست لله وا رو بیار

به اشتراک بگذارید

دانلود ایمان فلاح – جان یار

دیدگاه ها

نظر شما چیه؟